"Mediatorul și-a îndeplinit menirea atunci când a adus armonia în viața ta. Cu ajutorul lui, poți realiza o simfonie din orice sunete care se lovesc și se resping."


Monthly Archives: octombrie 2013

Ordonanţă nr. 13 din 29/01/2010

Guvernul României Ordonanţă nr. 13 din 29/01/2010 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 70 din 30/01/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE...

Hotărâre nr. 128 din 26/11/2009

Consiliul de Mediere Hotărâre nr. 128 din 26/11/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 913 din 24/12/2009 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere, aprobat prin Hotărârea...

Lege nr. 370 din 26/11/2009

Parlamentul României Lege nr. 370 din 26/11/2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 03/12/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator  ...

Legea 192/16 mai 2006

LEGE nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator (la data 22-May-2006 actul a fost promulgata de Decretul 738/2006 ) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I:...

Ordonanţă de urgenţă nr. 50 din 09/06/2010

Ordonanţă de urgenţă nr. 50 din 09/06/2010 Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 389 din 11/06/2010 Intrare in vigoare: 21/06/2010 privind contractele de credit pentru consumatori Având în vedere că transpunerea...